THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I năm 2019

Sáng ngày 26/3/2019, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng”. Với gần 60 học viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

 Đến dự khai giảng lớp có: TS. Ninh Đức Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà Trường, cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng Đào tạo khoa học và HTQT; lãnh đạo Khoa Quản lý nhà nước

Thay mặt Ban Tổ chức TS. Trần Ngọc Hùng – Trưởng phòng Đào tạo khoa học và HTQT đọc quyết định mở lớp

Dưới đây là một số hình ảnh khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng”

TS. Trần Ngọc Hùng – TP Đào tạo, KH&HTQT công bố Quyết định mở lớp

TS. Ninh Đức Hùng, phát biểu khai giảng lớp học

Học viên của lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Người viết: GVC.ThS. Ngô Trần Thị Thu Hà

Giảng viên Khoa Quản lý nhà nước

Hình ảnh hoạt động