THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN KHAI GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH

HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K13 (2019- 2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Nhà trường; Căn cứ chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; dựa trên nhu cầu đăng ký cử cán bộ đi học của các đơn vị.   Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với 3 đơn vị gồm: Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Cao đẳng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ, Liên đoàn địa chất Tây Bắc tổ chức Lễ khai giảng lớp “Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính hệ không tập trung K13, niên khóa 2019-2020” cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng, ban và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn địa phương.     

Tham dự Lễ khai giảng lớp học có: TS. Ninh Đức Hùng- Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Doãn Tiến- Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây; ThS. Nguyễn Văn Khiết- Phó Trưởng khoa Quản lý nhà nước, cùng các  thầy giáo, cô giáo và 53 học viên của lớp.

          Thay mặt Ban tổ chức lớp học, ThS. Nguyễn Văn Khiết đọc quyết định mở lớp.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Ninh Đức Hùng – Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo 03 đơn vị Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Cao đẳng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ, Liên đoàn địa chất Tây Bắc đã quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ dự nguồn. TS. Ninh Đức Hùng đã gửi lời chào mừng tới 53 học viên của lớp đồng thời khẳng định  tầm quan trọng của nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của mỗi cơ quan, đơn vị đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ dự nguồn. Do vậy, TS. Ninh Đức Hùng đề nghị các học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế học tập, tích cực trao đổi, chia sẻ, đưa ra nhiều câu hỏi, tình huống để cùng nhau giải quyết nhằm đạt mục tiêu cuối cùng của khóa học là nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước để thực hiện tốt vai trò, chức trách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhiệm được giao.  

          Lớp “Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính hệ không tập trung K13, niên khóa 2019-2020” là lớp dịch vụ liên kết ký hợp đồng dịch vụ đào tạo giữa Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I với 03 đơn vị gồm Trường Cao đẳng Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Cao đẳng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ, Liên đoàn địa chất Tây Bắc. Lớp học được tổ chức tại đơn vị Trường Cao đẳng Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Xuân Mai, Hà Nội.

          Lớp học gồm 53 học viên, trong đó 28 học viên thuộc Trường Cao đẳng Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, 18 học viên đến từ Trường Cao đẳng Nông ngiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ và 07 học viên đến từ Liên đoàn địa chất Tây Bắc. Lớp học diễn ra bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 10 năm 2020 thực hiện theo đúng quy định.

ThS. Nguyễn Văn Khiết- Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Quản lý Nhà nước, công bố quyết định mở lớp
TS. Ninh Đức Hùng- Phó hiệu trưởng Nhà trường tuyên bố khai giảng lớp học
ThS. Nguyễn Doãn Tiến- Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây phát biểu
Học viên của lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính K13 (2019- 2020)
 
Hình ảnh và bài viết: Th.S. Đàm Thị Hồng Hạnh
GV. Khoa Quản lý Nhà nước

Hình ảnh hoạt động