THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN KHAI GIẢNG Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I; Thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT.

Vào sáng ngày 28/7/2020, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức lễ khai giảng lớp thứ hai: “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều” tại cơ sở 1 của Nhà trường.

GVC.TS. Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT công bố quyết định mở lớp (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến)

Về dự lớp học, có 28 học viên là lực lượng Kiểm soát viên đê điều đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Chương trình và nội dung học tập được thực hiện theo các Quyết định số 2809/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/7/2016; Quyết định số 5496/QĐ-BNN, ngày 31/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

TS. Nguyễn Quốc Oánh – BTĐU, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng lớp học (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến)

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp học, TS Nguyễn Quốc Oánh, Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nêu ra mục đích, ý nghĩa của khóa học đối với các học viên là lực lượng Kiểm soát viên đê điều, sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với lực lượng Kiểm soát viên đê điều. Để lớp học thành công tốt đẹp, thầy Hiệu trưởng đã đề nghị các Phòng, Khoa liên quan phối hợp tốt trong công tác tổ chức lớp học; các giảng viên, các chuyên gia và báo cáo viên tham gia giảng dạy sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm lôi cuốn học viên tham gia, nắm chắc nội dung lớp học; các học viên nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế đào tạo.

Người viết: GV chủ nhiệm, ThS. Lê Quang Tuân

GV. Khoa Khuyến nông và PTNT

Hình ảnh hoạt động