THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN BẾ GIẢNG Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I; Thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT.

Vào sáng ngày 15/5/2020, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều” tại cơ sở 1 của Nhà trường. Lớp học đã được tổ chức trong 06 tuần (từ ngày 15/5/2020 đến ngày 03/7/2020)

Vào sáng ngày 03/7/2020, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I tổ chức Lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều” tại cơ sở 1 của Nhà trường.

Về dự Lễ bế giảng lớp học có TS. Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện trưởng các phòng, khoa chuyên môn. 

Cùng về dự Lễ bế giảng có 58 học viên của lớp học, là lực lượng Kiểm soát viên đê điều của 08 tỉnh, thành: Chi cục Thủy lợi và PCTT Hải Phòng; Chi cục Thủy lợi Hòa Bình; Chi cục Thủy lợi Bắc Giang; Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên; Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hải Dương; Chi cục Thủy lợi Nam Định; Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa; Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh.

Lớp học đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã được Bộ phê duyệt tại các Quyết định số 2809/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 5496/QĐ-BNN, ngày 31/12/201 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, với tổng thời gian học là 240 tiết học, tương ứng với 06 tuần học tập. Kết quả học tập của học viên là rất cao với 100% xếp loại khá, giỏi và được cấp chứng chỉ.

GVC.TS. Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT công bố quyết định cấp Chứng chỉ (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến) 

Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Quốc Oánh phát chứng chỉ cho học viên

Trưởng khoa, GVC.ThS. Phan T Thanh Hương phát chứng chỉ cho học viên

Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Quốc Oánh khen thưởng học viên

Đại diện học viên phát biểu

TS. Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế giảng lớp học (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến)

Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học, TS. Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng đã
chúc mừng tất cả 58 đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ. Đề nghị các học viên tiếp tục duy trì tinh thần học tập và vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị.

Người viết: Giáo viên chủ nhiệm, Ths. Lê Quang Tuân
GV. Khoa Khuyến nông và PTNT

Hình ảnh hoạt động