THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ

LỚP: TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH K11 A

Từ ngày 22 đến ngày 25/10/2019 Lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính K11A đã tham gia học tập nghiên cứu thực tế tại Tỉnh Hòa Bình. Đoàn thực tế gồm: toàn thể học viên của lớp cùng GV chủ nhiệm, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Tỉnh Hòa Bình với nội dung: Quản lý mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Chăn nuôi, chăn nuôi thủy sản + Cây ăn quả …); đoàn thăm quan một số mô hình chăn nuôi thủy sản ở lòng hồ sông Đà, mô hình trồng cây ăn quả ở huyện Cao Phong .

Chuyến thực tế đã mang lại  cho học viên nhiều thông tin cũng như những kinh nghiệm quý báu trong quản lý, phát triển mô hình khuyến nông tại Hòa Bình./.

Một số hình ảnh về chuyển thực tế tại Hòa Bình của lớp:

Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ tại Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình

Hình ảnh và bài viết: ThS. Dương Hương Quế

Hình ảnh hoạt động