THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2018

Sáng ngày 26/10/2018, tại Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức năm 2018. 

Tham dự Hội nghị gồm có: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thủy sản, Vụ Pháp chế, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Nội vụ các tỉnh; Lãnh đạo một số huyện của một số tỉnh, thành trên cả nước

Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Ông Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT I; Ông Đinh Công Tiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT II đồng chủ trì Hội nghị.

TS. Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLNN & PTNT I phát biểu chào mừng hội nghị.

Đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, ông Nguyễn Văn Lân, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Vụ Tổ chức cán bộbáocáo tổng hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ NN&PTNT năm 2018 và một số định hướng năm 2019.

Đại diện Trường Cán bộ QLNN & PTNT I và trường Cán bộ QLNN & PTNT II  báo cáo tổng kết công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

TS Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Đào tạo, KH & HTQT, Trường Cán bộ QLNN & PTNT I báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường

Ông Nguyễn Quý Dương,Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng vụ Tổ chức Cán bộ, Ông Nguyễn Minh Nhạn đã cám ơn các đại biểu tham gia đóng góp. Hội nghị đã đánh giá được công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, đề xuất kế hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT 2019.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhạn – Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ NN&PTNT

Bài viêt: Th.S. Nguyễn Thị Mai Phương

Hình ảnh: Th.S. Nguyễn Văn Chăm

Chuyên viên Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT

Hình ảnh hoạt động