THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Thực hiện kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trường Cán bộ qu

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BD NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM DỊCH VIÊN THỰC VẬT

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN

BẢN TIN BẾ GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG   Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại Hội trư

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 7 NĂM 2018

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BD NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm,

THÔNG BÁO XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LỚP KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP KIỂM LÂM VIÊN VÀ KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH

1. Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên:

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 6 NĂM 2018

Hình ảnh hoạt động