THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu về mua sắm thường xuyên”

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA Sáng ngày 9/7/2019 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát

CÔNG VĂN VỀ LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 7 NĂM 2019

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐT, BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BD NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước  ngạch kiểm lâm viên trun

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

LỚP “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN”   Sáng ngày 07 th&aacut

THÔNG BÁO MỞ LỚP

1. LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 6 NĂM 2019

Hình ảnh hoạt động