THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO MỞ LỚP BD NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM DỊCH VIÊN THỰC VẬT

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BD THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH BẢO VỆ VIÊN BVTV HẠNG III

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Trường cán bộ Quản lý NN &PTNT I tổ chức khai giảng lớp: “Trung cấp lý luận chính trị- h&agrav

THÔNG BÁO MỞ LỚP LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG VÀ LỚP CHUYÊN VIÊN

THÔNG BÁO MỞ LỚP

1. Lớp chẩn đoán viên Bệnh động vật hạng III

THÔNG TIN BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K68.B16

             Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, Học

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH VÀ LỚP ĐẤU THẦU

1. THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 5 NĂM 2019

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP KIỂM LÂM VÀ LỚP LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

1. Thông báo nhập học lớp BD nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VietGAP

Hình ảnh hoạt động