THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG   Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Trường C&

BẢN TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 4 NĂM 2019

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

KẾ HOACH MỞ LỚP THÁNG 3 NĂM 2019

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH K10

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP NGẠCH KIỂM LÂM

1. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung K6 (niên khóa 2017 – 2018)

  IMARD - Ngày 11/01/2019, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý lu

Hình ảnh hoạt động