THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH K11

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên năm 2019 tại Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẠCH KIỂM LÂM

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2019, Trường Cán bộ quản l&ya

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG   Ngày 11 tháng 3 năm 2019, Trường C&

BẢN TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 4 NĂM 2019

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

KẾ HOACH MỞ LỚP THÁNG 3 NĂM 2019

Hình ảnh hoạt động