THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH K10

THÔNG BÁO NHẬP HỌC CÁC LỚP NGẠCH KIỂM LÂM

1. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính hệ không tập trung K6 (niên khóa 2017 – 2018)

  IMARD - Ngày 11/01/2019, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý lu

BẢN TIN BẾ GIẢNG

Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm dịch viên chính thực vật” Thực hiện kế hoạch đ&agr

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 01 NĂM 2019

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2018 tại H

THÔNG BÁO MỞ LỚP

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên năm 2018 tại Chi cục Kiểm lâm Điện Biên

  Ngày 02/12/2018, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Điện Bi&ecir

Hình ảnh hoạt động