THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN BẾ GIẢNG

Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm dịch viên chính thực vật” Thực hiện kế hoạch đ&agr

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 01 NĂM 2019

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2018 tại H

THÔNG BÁO MỞ LỚP

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên năm 2018 tại Chi cục Kiểm lâm Điện Biên

  Ngày 02/12/2018, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Điện Bi&ecir

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 12 NĂM 2018

BẢN TIN KHAI GIẢNG

Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm dịch viên chính thực vật” Thực hiện kế hoạch đ&agr

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI Thực hiện Chương trình đào tạo, bồi d

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP LẤY MẪU VẬT TƯ TRONG NTTS

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP”   &nbs

Hình ảnh hoạt động