http://imard.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/Banner-40-nam-Dang.png

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 2 NĂM 2020

THÔNG BÁO XÁC ĐỊNH NHU CẦU BỒI DƯỠNG

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG Ngày 26.12.2019 Trường Cán bộ quản

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 01 NĂM 2020

THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 2019

BẢN TIN KHAI GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỆ KHÔNG TẬP TRUNG K14 (2019 – 2020)

KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2019 – 2020

Ngày 13/12/2019 tại Trường Đại học Lâm nghiệp, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ, đại diện Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ N

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP “TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0”

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 12 NĂM 2019

THÔNG TIN MỞ LỚP

LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ.

Hình ảnh hoạt động