THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

BẢN TIN BẾ GIẢNG Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 của Trường Cán bộ quản lý Nôn

TBNH lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 7/2020

TBNH lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” và lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính”

BẢN TIN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN

Ngày 13/6/2020, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình tổ ch

Bản tin khai giảng lớp “Kỹ năng, nghiệp vụ bổ trợ công việc”

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I phối hợp với Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức Khai

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ tiến tới Đạ

Bản tin khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên chính”

Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2020, tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I đã tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng ngh

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN I ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN

Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát

TBNH lớp ” Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng”

Hình ảnh hoạt động