THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2018

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trên dải đất hình chữ S này, nơi đâu hình ảnh con người và thiên nhiên cũng khiến chúng ta rung động, tha thiết. Nhưng nếu có dịp l

 Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên Tuyên Quang”

Ngày 17 tháng 10 năm 2016, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang tổ chức Bế giảng lớp

Bồi dưỡng tập huấn tiểu giáo viên về Chương trình bồi dưỡng kiến thức phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện Quyết định số 5565/QĐ - BNN - TCCB ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm

BẢN TIN BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN HOÀ BÌNH

  Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lực lượng kiểm lâm năm 2016. Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệ

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN HÀ GIANG

Thực hiện kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 về nâng cao năng lực cho cán bộ.

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN

Thực hiện kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 về nâng cao năng lực cho cán bộ. công chức lực lượng kiểm lâm. Trường Cán bộ quản l

Thông báo Nhập học Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu viên chính

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2016 của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu tham gia học tập c

Thông báo nhập học lớp “Bồi dưỡng quản lý đê”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trường Cán bộ Q

Thông báo nhập học lớp “Tập huấn nâng cao năng lực phương pháp lập và quản lý quy hoạch thủy lợi”

Căn cứ Quyết định số 5565/QD - BNN - TCCB ngày 31/12/2015 về phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng không thường

Hình ảnh hoạt động