THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 4 NĂM 2018

THÔNG TIN BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2018, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT 1 phối hợp với Đảng ủy Bộ Nông nghiệp v&ag

THÔNG TIN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT 1  phối hợp với Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ TÀI SẢN

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

  LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH KIỂM LÂM VI&Ec

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 3 NĂM 2018

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 1 NĂM 2018

BẢN TIN BẾ GIẢNG

LỄ BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K4 TẠI THÁI NGUY

Hình ảnh hoạt động