THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM DỊCH VIÊN THỰC VẬT

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 9 NĂM 2019

BẢN TIN BẾ GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K9 (2018-2019) Sáng nay, ngày 23 tháng 8 năm

LỚP ĐÀO TẠO “TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM ” (OCOP) NĂM 2019

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 13-15/8/2019 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Trường cán bộ quản l

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP TẬP HUẤN HỘI NHẬP QUỐC TẾ, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN

BẢN TIN BẾ GIẢNG

LỚP “BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN” Sáng ngày 14 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 8 NĂM 2019

THÔNG BÁO NHẬP HỌC LỚP BD NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ

Lịch sử ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Vi

Hình ảnh hoạt động