THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN   Thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm, và

Thông báo nhập học lớp Kiểm dịch viên thực vật

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ Bộ giao, Trường Cán bộ quản lý NN

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 5 NĂM 2017

Thông báo xác định nhu cầu lớp VietGap

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 theo nhiệm vụ Bộ giao, Trường Cán quản lý bộ Nông nghiệp và PTNT I tổ ch

Thông tin bế giảng

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH K2 Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Trư

Thông báo nhập học lớp Chuyên viên và lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ Bộ giao, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I thông báo k

Thông tin đại hội Đoàn thanh niên

Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I l

BẢN TIN

 Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên chính” Ng&agra

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP “ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP” Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2017 tại Giảng đ

BẢN TIN BẾ GIẢNG

LỚP “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG”   Sáng ng&agr

Hình ảnh hoạt động