THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Dự kiến Kế hoạch mở lớp tháng 6.2016

Dự kiến Kế hoạch mở lớp tháng 6.2016 nhà trường xin thông báo tới các Học viên, cụ thể xem trong bảng kế hoạch bên dưới. 

Thông báo xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Kiến thức phát triển HTX nông nghiệp

Thông báo xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Kiến thức phát triển HTX nông nghiệp

(IMARD) Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Ngày 23/5/2016 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tổ chức lễ khai giảng lớp: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Thông báo xác định nhu cầu lớp BD nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Thông báo xác định nhu cầu lớp BD nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

Thông báo nhập học lớp BD ngạch chuyên viên

Khai giảng lớp “Đào tạo nâng cao năng lực quản lý an toàn đập” tại IMARD

(IMARD) - Ngày 16/5/2016 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I đã phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp “Đào tạo nâng cao năng lực

Chúc mừng TS. Ninh Đức Hùng nhận Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2015

Dự kiến Kế hoạch mở lớp tháng 5.2016

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, sáng ngày 18/3/2016, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I phối hợp với Đảng ủy Bộ Nông ngh

Thông báo: Xác định nhu cầu ĐTBD năm 2016

Hình ảnh hoạt động