THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TẠI XÃ HƯƠNG GIANG, HUYỆN HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNTI, công văn kêu gọi ủng hộ đồng bào Miền trung bị m

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP & PTNT I HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Trong những ngày này, nhân dân cả nước không khỏi đau xót trước những hình ảnh làng mạc, nhà cửa ngập trắng trong nước. Lũ chồng

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN HÀ GIANG

Thực hiện kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 về nâng cao năng lực cho cán bộ.

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN

Thực hiện kế hoạch đạo tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2016 về nâng cao năng lực cho cán bộ. công chức lực lượng kiểm lâm. Trường Cán bộ quản l

Thông báo Nhập học Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu viên chính

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2016 của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu tham gia học tập c

Công văn ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung

Công văn ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung: Kính gửi: Công đoàn các bộ phận Các đoàn viên công đoàn toàn trường Học viê

Thông báo nhập học lớp “Bồi dưỡng quản lý đê”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Trường Cán bộ Q

Thông báo nhập học lớp “Tập huấn nâng cao năng lực phương pháp lập và quản lý quy hoạch thủy lợi”

Căn cứ Quyết định số 5565/QD - BNN - TCCB ngày 31/12/2015 về phê duyệt kế hoạch và giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng không thường

Kế hoạch mở lớp “Bồi dưỡng quản lý chất lượng giống Thủy sản

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT giao cho Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và P

Thông Báo nhập học lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ về lấy mẫu vật tư trong nuôi trồng Thủy Sản”

Trường cán bộ Nông nghiệp & PTNT I Thông Báo nhập học lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ về lấy mẫu vật tư trong nuôi trồng Thủy Sản" Thời gian: 04 ngày, b

Hình ảnh hoạt động