THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP THÁNG 8 NĂM 2019

1. CV MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN:

Quyết định về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

BỘ GIÁO DỤC

THÔNG BÁO MỞ LỚP

1. CV MỞ LỚP ÔN THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QLNN NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN   Ngày 08/7/2019, Trường C

THÔNG TIN BẾ GIẢNG

Lớp Đào tạo nghiệp vụ Thuyền viên kiểm ngư trung cấp Sáng ngày 09/07/2019, tại thành phố Hải Phòng,

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Khai giảng Lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu về mua sắm thường xuyên”

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA Sáng ngày 9/7/2019 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát

CÔNG VĂN VỀ LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA

KẾ HOẠCH MỞ LỚP THÁNG 7 NĂM 2019

THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐT, BD LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

Hình ảnh hoạt động