THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Danh mục các đề tài dự án

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DO TRƯỜNG CHỦ TRÌ

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia Năm
A. Đề tài khoa học cấp Bộ      
1 Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tỷ suất sử dụng sức lao động và đa dạng hóa thu nhập cho hộ nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ TS. Lê Bá Thăng Đặng Xuân Nga 2000
Phạm Xuân Nhật
Đào Thị Hương Lan
2 Những vấn đề kinh tế chủ yếu nhằm phát triển ngành nghề và dịch vụ nông thôn TS. Lê Bá Thăng Đặng Xuân Nga 2001
Phạm Xuân Nhật
Vũ Xuân Điều
3 Những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa TS. Trần Lê Hưng Đặng Xuân Nga 2002
4 Những giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực dịch vụ công và dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực tưới tiêu vùng đồng bằng Bắc Bộ CN. Phạm Xuân Nhật Đặng Xuân Nga 2004
Đào Thị Hương Lan
5 Nghiên cứu sự phân quyền trong quản lý tài nguyên rừng và đất rừng nhằm phát triển bền vững nông thôn vùng cao Nghệ An Trần Ngọc Hùng 2003
6 Đánh giá thực trạng và những giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức ngành NN giai đoạn 2005-2010 ThS. Đỗ Công Trực Đặng Xuân Nga 2005
Phạm Xuân Nhật
Đào Thị Hương Lan
Dương Hương Quế
Trần Việt Cường
7 Đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng các loại thức ăn nuôiTôm Sú thương phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Hùng 2009
8 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống cá Ghé Trần Ngọc Hùng 2010
9 Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp chế biến nông sản nhỏ và vừa khu vực Bắc Miền Trung Trần Ngọc Hùng 2012
10 Dự án sản xuất thử nghiệm “ Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá Ghé” Trần Ngọc Hùng 2014
B. Đề tài khoa học cấp cơ sở      
1 Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong các xí nghiệp nông nghiệp quốc doanh TS. Lê Bá Thăng 1991
2 Lựa chọn phương pháp khuyến nông khuyến lâm để lập kế hoạch phát triển thôn bản Phó TS. Nguyễn Thị Thu Lương Văn Vĩnh 1997
Bùi Thị Thược
3 Những giải pháp kinh tế phát triển kinh tế trang trại, gia đình nông lâm nghiệp ở trung du, miền núi phía Bắc TS. Trần Lê Hưng Hoàng Văn Chính 1999
Phạm Thanh Huyền
4 Một số giải pháp kinh tế tổ chức để phát triển trại rừng trong các doanh nghiệp quốc doanh lâm nghiệp TS.Hoàng Văn Chèo Nguyễn Duy Tư 2000
5 Một số giải pháp nâng cao năng lực công chức Kiểm lâm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ  rừng ThS. Đặng Xuân Nga Đỗ Công Trực 2006
Phạm Xuân Nhật
Nguyễn Thị Yến
Đào Thị Hương Lan
Dương Hương Quế
6 Đáng giá thực trạng, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong HTX nông nghiệp ở vùng đồng bằng Sông Hồng ThS. Nguyễn Tiến Tới Nguyễn Thị Thanh Sơn 2006
Bùi Thị Thược
7 Cơ sở khoa học và thực tiễn về việc phát triển thị trường tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Hồng và những giải pháp thúc đẩy quá trình phát triển thị trường tiêu thụ nông sản ThS. Đoàn Văn Soạn Hoàng Văn Chính 2006
Hoàng Văn Chèo
Đinh Thị Hương
Vũ Văn Ghềnh
Đoàn Thị Thiên Hương
8 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình thủy lợi đồng bằng Sông Hồng ThS. Nguyễn Thị Yến Lê Đắc Hùng 2007
Nguyễn Tiến Tới
Đỗ Công Trực
Đào Thị Hương Lan
Dương Hương Quế
9 Giải pháp cơ bản để nâng cao trình độ Tiếng Anh cho cán bộ công chức ngành NN&PTNT phục vụ nhu cầu Hội nhập KTQT CN. Đỗ Thị Hồng Hoa Đặng Xuân Nga 2007
Phạm Xuân Nhật
Ngô Trần Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Bích Hạnh
10 Những giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp TS.Lê Bá Thăng Hoàng Văn Chèo 2007
Nguyễn Văn Hải
Đinh Thị Hương
Nguyễn Đình Dũng
Nguyễn Thị Thanh Hà
Lại Văn Mạnh
Nguyễn Thị Bích Đào
11 Đáng giá hiệu quả hoạt động khuyến nông ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng ThS. Nguyễn Tiến Tới Lê Quang Tuân 2008
Hoàng Ngọc Cách
Phạm Thị Thanh Hương
Hoàng Thị Xim
Nguyễn Thị Thanh Sơn
Nguyễn Thị Yến
Lê Đắc Hùng
Bùi Thị Thược
12 Nghiên cứu giải pháp giúp đỡ nông dân tham gia vào tiến trình Hội nhập KTQT có hiệu quả TS. Đoàn Văn Soạn Nguyễn Văn Hải 2008
Nguyễn Thị Bích Đào
Vũ Văn Ghềnh
Hoàng Thị thu Hiền
Đoàn Thị Thiên Hương
13 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng ThS. Tạ Thị Thắm Đặng Xuân Nga 2008
Phạm Xuân Nhật
Vũ Thị Bích Thuận
Trần Thị Kim Ngân
Nguyễn Văn Khiết
Ngô Trần Thị Thu Hà
Nguyễn Văn Viên
Dương Hương Quê
14 Nghiên cứu mô hình HTX nông nghiệp cổ phần ThS. Nguyễn  Văn Thương Hoàng Văn Chính 2008
Hoàng Văn Chèo
Đinh Thị Hương
Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Đình Dũng
15 Đánh giá nhu cầu đào tạo các chủ trang trại ở vùng đồng bằng Sông Hồng ThS. Lê Đắc Hùng Hồ Kim Anh 2009
Phan Thị Bình
Phạm Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Phương Lan
Nguyễn Thị Thanh Sơn
Đào Xuân Tiến
Nguyễn Tiến Tới
Lê Quang Tuân
Hoàng Thị Xim
Nguyễn Thị Yến
16 Nghiên cứu giải pháp xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông nghiệp TS. Đoàn Văn Soạn Lê Bá Thăng 2009
Nguyễn Thanh Hà
Đoàn Thiên Hương
Nguyễn Đình Dũng
Hoàng Thị Thu Hiền
17 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức ngành nông nghiệp ThS. Dương Hương Quế Đặng Xuân Nga
Vũ Thị Bích Thuận
Nguyễn Phiên Ngung
Tạ Thị Thắm 2009
Nguyễn Văn Khiết
Phạm Xuân Nhật
Nguyễn Thị Hải Yến
Đàm Thị Hồng Hạnh
Ngô Trần Thị Thu Hà
Khổng Thanh Ngân
Nguyễn Văn Chăm
18 Nghiên cứu giải pháp giúp nông dân vùng đồng bằng Sông Hồng nâng cao tỷ trọng sản xuất hàng hóa ThS. Nguyễn Thị Bích Đào Hoàng Văn Chính 2009
Hoàng Ngọc Cách
Hoàng Văn Chèo
Lê Huy Nghĩa
Nguyễn Văn Chăm
19 Nghiên cứu thực trạng và các biện pháp chủ yếu phát triển các trang trại ở một số tỉnh phía Bắc TS.Đoàn Văn Soạn Nguyễn Thị Bích Đào 2010
Đoàn Thị Thiên Hương
Nguyễn Thị Thanh Hà
Hoàng Thị Thu Hiền
20 Đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới cho chính quyền cơ sở ở một số tỉnh  Phía Bắc ThS. Nguyễn Thị Thanh Sơn Nguyễn Thị Lý 2010
Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Văn Chăm
Đào Xuân Tiến
Lê Bá Thăng
Hoàng Ngọc Cách
21 Nghiên cứu phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí công việc của cán bộ công chức ngành NN&PTNT ThS. Trần Thị Kim Ngân Ngô Trần Thị Thu Hà 2011
Đàm Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Như Hải
Khổng Thanh Ngân
22 Nghiên cứu thực trạng tích tụ ruộng đất trong các trang trại ở các tỉnh phía Bắc; Từ đó đề ra một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy các trang trại hoạt động có hiệu quả TS. Hoàng Văn Chèo Hoàng Thị Thu Hiền 2011
Nguyễn Thị Bích Đào
Nguyễn Thị Thanh Hà
Mai Thị Tam Khánh
Đoàn Thị Thiên Hương
Tạ Thị  Ngọc Hà
23 Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ NN&PTNT ThS. Hoàng Ngọc Cách Lê Bá Thăng 2011
Đào Xuân Tiến
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Phi Nga
Hoàng Vinh Hạnh
Nguyễn Văn Chăm
24 Thực trạng và giải pháp về phát triển làng nghề tại một số xã xây dựng mô hình nông thôn mới phía Bắc ThS. Lê Đắc Hùng Nguyễn Thị Thanh Sơn 2011
Nguyễn Tiến Tới
Lê Quang Tuân
Hoàng Thị Xim
25 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả tại các hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Hồng ThS. Đoàn Thị Thiên Hương Đoàn Văn Soạn 2012
Nguyễn Thị Bích Đào
Nguyễn Thị Thanh Hà
Tạ Thị Ngọc Hà
26 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trồng rừng, sản xuất khu vực miền núi phía Bắc ThS. Nguyễn Văn Khiết Dương Hương Quế 2012
Đặng Xuân Nga
Đàm Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Như Hải
Nguyễn Phiên Ngung
Nguyễn Thị Hải Yến
27 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bảo tồn tổng hợp tài nguyên rừng đặc dụng vùng Tây Bắc Việt Nam ThS. Tạ Thị Thắm Vũ Thị Bích Thuận 2012
Phạm Xuân Nhật
Nguyễn Thị Phi Nga
Nguyễn Văn Chăm
28 Nghiên cứu rào cản đối với hàng hóa nông sản trong thương mại quốc tế ThS. Hoàng Thị Thu Hiền Mai Thị Tam Khánh 2012
Nguyễn Thị Giang
Đoàn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Thúy

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU DO TRƯỜNG THỰC HIỆN

TT Chương trình, tài liệu Số Quyết định ban hành Năm
1 Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công chức, viên chức góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT 3365/QĐ-BNN-TCCB,

Ngày 30/7/2014

2014
2 Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 1251/QĐ-BNN-TCCB, ngày 03/6/2013 2013
3 Đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

(được bổ sung hoàn thiện năm 2013)

1003/QĐ-BNN-KTHT, ngày 18/5/2011 2011,

2013

4 Chương trình tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức QLNN và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên 1168/QĐ-BNN-TCCB, ngày 02/6/2011 2011
5 Chương trình tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức QLNN và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên trung cấp 1167/QĐ-BNN-TCCB, ngày 02/6/2011 2011
6 Chương trình tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức QLNN và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên sơ cấp 1169/QĐ-BNN-TCCB, ngày 02/6/2011 2011
7 Chương trình, tài liệu Bồi dưỡng Nghiệp vụ chủ rừng 2315/QĐ-BNN-TCCB, ngày 04/10/2011 2011
8 Chương trình, tài liệu Bồi dưỡng QLNN về NN cho công chức địa chính- NN- Xây dựng và Môi trường cấp xã miền núi 2535/QĐ-BNN-TCCB, ngày  26/11/2011 2011
9 Chương trình, tài liệu Bồi dưỡng QLNN về NN cho công chức địa chính- NN- XD  và Môi trường  xã đồng bằng 2536/QĐ-BNN-TCCB, ngày  26/11/2011 2011
10 Chương trình tài liệu Bồi dưỡng Kiến thức QLNN và nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm viên chính 2260/QĐ-BNN-TCCB, ngày 11/8/2009 2009
11 Tài liệu Bồi dưỡng kiến thức PTNT cho cán bộ chính quyền cơ sở 707/QĐ-BNN-TCCB ngày19/3/2007 2007