THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020)

Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020), hưởng ứng Tháng Thanh niên, IMARD trân trọng giới thiệu Bộ tư liệu ngắn và tổng quan về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dùng để sử dụng trong công tác tuyên truyền.

Nguồn: Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hình ảnh hoạt động