THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tổ chức tại Trường Cán bộ NN và PTNT I

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế – quốc tế hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học – công nghệ, sự tiến nhanh đến nền kinh tế tri thức đòi hỏi bồi dưỡng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh đưa nước ta rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới. Cải cách hành chính trong công cuộc đổi mới đất nước không nằm ngoài mục tiêu đổi mới để phát triển, nó là một trong các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia. Muốn thực hiện cải cách hành chính thành công thì nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nội dung quan trọng, đồng thời cũng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức của Thủ tướng Chính Phủ, sáng ngày 9/5/2020, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đến dự Lễ khai giảng có đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT: Nguyễn Văn Trường Phó Bí thư Đảng ủy bộ; đồng chí Nguyễn Sông Thao Vụ phó vụ Tổ chức Cán bộ ; Đại diện Học viện Hành chính Quốc gia có các đồng chí: TS Bùi Huy Tùng; TS.NGƯT Vũ Thanh Xuân – PGĐ Học viện Hành chính Quốc gia; Đại diện trường Cán bộ Quản lý NN và PTNT I có TS Nguyễn Quốc Oánh Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Khóa học có các học viên đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc  Bộ Nông nghiệp và PTNT như: Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Quản lý doanh nghiệp; Tổng cục lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản,…

TS. Bùi Huy Tùng Trưởng Ban Quản lý Bồi dưỡng học viện Hành chính Quốc gia lên công bố Quyết định khai giảng

TS. NGƯT Vũ Thanh Xuân PGĐ Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu

Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ hy vọng thông qua khoá học, các cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Bộ sẽ được bổ sung kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng làm việc trong thời gian tới; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chia sẻ

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo cũng như sự quan tâm của các lãnh đạo, đồng chí Đặng Duy Hiển – Phó Chánh văn phòng Bộ thay mặt các học viên cảm ơn và xin hứa đây là một nhiệm vụ thường xuyên trong việc học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm để hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp hiện đại đủ trình độ phục vụ tốt hơn nhiệm vụ, công tác của Bộ. Cuối cùng đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Nhà trường, Ban giám đốc Học viện, đến các thầy cô và mong nhận được sự quan tâm của Nhà trường cùng các thầy cô trong thời gian học tập tại đây.

Đồng chí Đặng Duy Hiển – Phó Chánh văn phòng Bộ đại diện thay mặt các Học viên phát biểu gửi lời cám ơn

Thông qua khóa học, Nhà trường hy vọng sẽ tạo cơ sở nâng cao năng lực kiến thức lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt công việc của cơ quan; rèn luyện kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực thi các chính sách đó và quản lý nội bộ đơn vị; phát triển bản lĩnh chính trị, phẩm chất và thái độ, hành vi của người lãnh đạo để có thể huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức và mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh hoạt động