http://imard.edu.vn/wp-content/uploads/2019/11/Banner-40-nam-Dang.png

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

LỚP ĐÀO TẠO “TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM ” (OCOP) NĂM 2019

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 13-15/8/2019 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tổ chức lớp  đào tạo“Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tham gia lớp tập huấn có khoảng gần 200 đại biểu  là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trực tiếp triển khai đề án/kế hoạch Chương trình OCOP cấp tỉnh, huyện của 35 tỉnh thành phía Bắc, các cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu, tư vấn tại các Trường Đại học, cao đẳng, các Viện nghiên cứu, phóng viên báo chí. Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung rất quan trọng, thiết thực đối với các đối tượng tham gia tập huấn như: Mục tiêu, nội dung cơ bản của Chương trình OCOP, Hệ thống cơ cấu tổ chức  OCOP và nhân sự , Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, vấn đề về truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP…chương trình cũng có sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế của địa phương, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP; tham quan thực tế thăm mô hình Trang trại nông nghiệp hữu cơ bò sữa Trang Viên Farm và Mô hình trang trại chăn nuôi đà điểu tại Ba Vì. Khóa tập huấn được đánh giá cao bởi nội dung và phương pháp truyền đạt chia sẻ và những kinh nghiệm rất quý báu của các giảng viên, báo cáo viên là những cán bộ lãnh đạo quản lý, nhà tư vấn, nghiên cứu có kiến thức, kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình OCOP của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Viện Khoa học NN Việt Nam, Viện Chính sách và Phát triển chiến lược NNNT. Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I đã phối hợp và tạo điều kiện về cơ sở vật chất , cử cán bộ tham gia tổ chức, và đặc biệt cử 14 giảng viên tham gia Lớp tập huấn để lĩnh hội, bổ sung kiến thức, thông tin cũng như những kinh nghiệm triển khai Chương trình OCOP của các chuyên gia để nâng cao năng lực xây dựng, triển khai thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng về OCOP trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh về chương trình:

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phát biểu

Đồng chí Ngô Tất Thắng – Phó Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương
Đồng chí Ngô Tất Thắng trao Giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa tập huấ

Người viết: Thạc sĩ Dương Hương Quế – GV Khoa Quản lý Nhà nước

Hình ảnh: Nguyễn Văn Chăm – Phòng Đào tạo, KH và HTQT

Hình ảnh hoạt động