30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Phòng quản trị

Phòng Quản trị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác quản trị và đời sống trong Trường. Đội ngũ nhân sự gồm 01 trưởng phòng và 11 nhân viên, trong đó có 03 cử nhân.

pqt

Nhân sự Phòng Quản trị

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ/Chức danh
1. Mai Xuân Cương   – Trưởng phòng

 

– Chuyên viên chính

2. Nguyễn Thị Tuyến   Chuyên viên
3. Nguyễn Xuân Quang   Kỹ thuật viên
4. Đỗ Thị Băng Thủy   Chuyên viên
5. Nguyễn Thị Thảo   Kỹ thuật viên
6. Nguyễn Thị Tân   Tổ trưởng
7. Trần Thị Ngọc   Nhân viên phục vụ
8. Phạm Thị Thu Hiền   Kỹ thuật viên
9. Nguyễn Hồng Thao   Chuyên viên
10. Nguyễn Văn Thưởng   Cán sự
11. Lê Thị Hiệp   Nhân viên phục vụ
12. Nguyễn Thị Thanh Huyền   Nhân viên phục vụ