30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức và quản lý công tác cán bộ, công tác hành chính văn thư lưu trữ trong Trường. Đội ngũ nhân sự gồm có 01 Trưởng phòng, 04 chuyên viên và 07 nhân viên phục vụ.

tchc

Nhân sự Phòng Tổ chức hành chính

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ/Chức danh
1. Nguyễn Thị Luận   – Trưởng phòng

 

 

– Chuyên viên chính

2. Hoàng Mai Liên   Chuyên viên
3. Nguyễn Thị Mỵ   Chuyên viên
4. Đỗ Tố Uyên   Chuyên viên
5. Đào Thị Thu Nhàn   Chuyên viên
6. Vũ Thị Hương   Kỹ thuật viên
7. Nguyễn Xuân Thiện   Nhân viên bảo vệ
8. Mai Văn Thắng   Nhân viên bảo vệ
9. Trần Hữu Trường   Nhân viên bảo vệ
10. Đặng Hoàng Sơn   Nhân viên bảo vệ
11. Phan Văn Mạnh   Lái xe cơ quan
12. Nguyễn Văn Mạch   Lái xe cơ quan

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 2, Nhà A1 – Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I

Địa chỉ: Đường Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Tel/Fax: 04 3861 52883

Email: imardvn@gmail.com