THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Chúc mừng thầy Hiệu trưởng TS. Nguyễn Quốc Oánh

Một số hoạt động tại Lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm lâm viên tại Yên Bái – Th10 2015

Một số hoạt động tại Lớp Bồi dưỡng

Tập huấn về quản lý, bảo vệ rừng đáp ứng cấp chứng chỉ rừng” tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng kiểm lâm và chủ rừng – Th9 2015

Tập huấn về quản lý, bảo vệ rừng đáp

Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu” tại IMARD – Th10 2015

Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu” tại IMARD – Th10 2015

Quy hoạch phát triển trường

Quy hoạch phát triển trường

Thầy Hiệu trưởng làm việc với thầy Lê Bá Thăng – nguyên Phó hiệu trưởng nhà Trường

Thầy Hiệu trưởng làm việc với thầy Lê

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sản xuất giống chất lượng cao và trồng rừng thâm canh gỗ lớn” tại Khách sạn Crown Thái Nguyên

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sản xuất giống chất lượng cao và trồng rừng thâm canh gỗ lớ

Một số hình ảnh hoạt động lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại IMARD

Một số hình ảnh hoạt động lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại IMARD

Một số hình ảnh Hoạt động trồng tặng cây của 2 lớp Bồi dưỡng Ngạch Kiểm lâm viên khóa 3, 4 năm 2014

Một số hình ảnh Hoạt động trồng tặng cây của 2 lớp Bồi dưỡng Ngạch Kiểm lâm viên khóa 3, 4 năm 2014

Hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tại IMARD

Hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành

Hình ảnh hoạt động