THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Một số hình ảnh hoạt động lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại IMARD

Một số hình ảnh hoạt động lớp “Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” tại IMARD

DSC_0034-2 DSC_0036-2 DSC_0039-2

Bài viết cùng chủ đề khác

Hình ảnh hoạt động