THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG BÁO MỞ CÁC LỚP THÁNG 8 NĂM 2019

1. CV MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN:

2. CV LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN HÓA CÔNG SỞ:

3. CV MỞ LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH:

Hình ảnh hoạt động