THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo nhập học lớp kiểm soát viên đê điều

Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp & PTNT I trân trọng thông báo nhập học lớp Kiểm soát viên đê điều, cụ thể như sau:

tb-nhap-hoc-lop-ksv-de-dieu1

Hình ảnh hoạt động