THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Thông báo nhập học lớp nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên và Kiểm lâm viên chính 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2017  theo nhiệm vụ Bộ giao, Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I tiến hành tổ chức lớp bôi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm lâm, nội dung cụ thể như sau:

Hình ảnh hoạt động