THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Trường cán bộ Quản lý NN &PTNT I tổ chức khai giảng lớp: “Trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung K11” (niên khóa 2019-2020).

Đến dự buổi lễ khai giảng có TS. Ninh Đức Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý NN&PTNT I, ThS. Đỗ Thị Hồng Hoa – Phó trưởng phòng ĐT và HTQT, ThS. Nguyễn Văn Khiết- Phó trưởng khoa, phụ trách Khoa QLNN, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các anh chị học viên.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ không tập trung K11 thực hiện nội dung chương trình theo Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với những nội dung cơ bản như: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vẫn đề về Hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của ngành/địa phương…nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. /.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ khai giảng:

Th.S. Đỗ Thị Hồng Hoa, Phó trưởng phòng Đào tạo, KH&HTQT Công bố quyết định mở lớp

TS. Ninh Đức Hùng, Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học.

Hình ảnh: Nguyễn Văn Chăm

Bài viết: Th.S. Dương Hương Quế

Giảng viên . Khoa Quản lý Nhà nước

 

Hình ảnh hoạt động