THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

THÔNG TIN MỞ LỚP

LỚP BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ.

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phói hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định tổ chức lớp tập huấn cho các Cán bộ, công chức làm công tác bố trí dân cư gồm:

– Cán bộ hưởng lương NSNN: Cán bộ huyện, xã phụ trách công tác bố trí dân cư;   

 – Cán bộ không hưởng lương: Trưởng các thôn, bản phụ trách công tác bố trí dân cư.

Thời gian:  08 ngày, từ ngày 13/11 – 20/11/2019.

Số lượng học viên: 35 học viên.

Tới tham dự buổi khai giảng có sự giam gia của lãnh đạo chi Cục Phát triển nông thôn ông Ngô Văn Ngân – Phó chi cục Trưởng.

Sau đây là một số hình ảnh về lớp học:

Hình ảnh và bài viết: Th.S Mai Thị Tam Khánh

Giảng viên: Khoa Quản trị Kinh doanh

Hình ảnh hoạt động