30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Kiểm lâm và Chủ rừng

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức kiểm lâm, chủ rừng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Đội ngũ nhân sự gồm 01 giám đốc, 02 phó giám đốc và 03 chuyên viên và 08 lao động hợp đồng, trong đó có 01 NCS, 01 thạc sỹ, 04 cử nhân.

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

CVC. ThS. Đoàn Trung Kiên

Phó Giám đốc – Phụ trách

04 3883 2991

kienvqghl@gmail.com

DANH SÁCH NHÂN SỰ

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ/Chức danh
1. Đoàn Trung Kiên Thạc sĩ Phó Giám đốc – Phụ trách
2. Nguyễn Thị Bích Thành  Thạc sĩ Chuyên viên
3. Trần Thị Luận   Thư viện viên
4. Nguyễn Văn Huy   Nhân viên bảo vệ
5. Trịnh Ngọc Đỉnh   Nhân viên bảo vệ
6. Lã Phương Chiến   Tổ trưởng bảo vệ
7. Nguyễn Quang Đông   Nhân viên bảo vệ
8. Đỗ Thị Lê Vân   Nhân viên phục vụ
9. Bùi Thị Minh Hoa   Nhân viên phục vụ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Kiểm lâm và Chủ rừng

Cơ sở 2 – Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I

Địa chỉ: Đường Xuân Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội

ĐT/Fax: 04 3883 2991

Email: daotaokiemlam@gmail.com

F: F/daotaokiemlam