Bản tin khai giảng Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên chính”

Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I đã tổ chức Khai giảng 02 lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên chính” theo hình thức học Bồi dưỡng từ xa ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp bồi dưỡng trực tiếp cho 85 học viên là công chức thuộc các Chi cục kiểm lâm. Tham dự khai giảng lớp học có TS.Nguyễn Quốc Oánh–Hiệu trưởng nhà trường, TS. Vũ Thị Bích Thuận- Giám đốc Trung tâm ĐT, BD kiểm lâm và chủ rừng và các thầy cô của Trung tâm ĐT, BD kiểm lâm và chủ rừng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Quốc Oánh–Hiệu trưởng Nhà trường đã nêu ra mục đích, nội dung khoá học. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt lớp học Nhà trường đã đề nghị các Phòng, Khoa liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, thực hiện lớp học; các giảng viên tham gia giảng dạy có kinh nghiệm, sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực; học viên cần nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà trường.

Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên chính” được thực hiện theo Quyết định 4022/QĐ-BNN-TCCB ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thời gian thực hiện lớp học 06 tuần (5 tuần học trực tuyến và 1,5 tuần học trực tiếp tại trường) , nội dung chương trình được chia làm 3 phần: Nền hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước về lâm nghiệp; Một số kỹ năng trong quản lý. Các phần học thực sự thiết thực và phù hợp với công chức kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên chính dự kiến bế giảng ngày 21 tháng 01 năm 2021.

Một số hình ảnh khai giảng lớp học.  

Một số hình ảnh khai giảng theo hình thức trực tuyến của lớp học

Ảnh và Người viết: ThS. Tạ Thị Ngọc Hà

GV. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiểm lâm và Chủ rừng

Blog Attachment