30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Tin tức, sự kiện

Xem tất cả
BẢN TIN BẾ GIẢNG Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều”

BẢN TIN BẾ GIẢNG Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều”

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I; Thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT. Vào sáng ngày 15/5/2020, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức lễ khai giảng lớp “Bồi...

Hình ảnh hoạt động