30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Tin tức, sự kiện

Xem tất cả
NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH TẠI QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH TẠI QUẢNG NINH

Thực hiện chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên chính, ban hành kèm theo quyết định số 4022/QĐ-BNN-TCCB ngày 3/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong 02 ngày 10 và 11/9/2019, lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên chính mở tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế, học hỏi kinh nghiệm. Tham gia chuyến đi có các Giảng viên của Trung tâm ĐT, BD Kiểm lâm và Chủ rừng: GVC.TS Vũ Thị Bích Thuận – Phó Giám...

Tuyển sinh, tập huấn, tài liệu học tập

Xem tất cả

Hình ảnh hoạt động