30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Tin tức, sự kiện

Xem tất cả
THÔNG TIN KHAI GIẢNG

THÔNG TIN KHAI GIẢNG

LỚP “TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0” Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2019 tại Khách sạn Công đoàn - Thành phố Nam Định, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Trung tâm khuyến nông Nam Định long trọng tổ chức khai giảng lớp “Tập huấn phương pháp và kỹ năng tập huấn khuyến nông trong thời đại công nghệ 4.0”           Tham dự lễ...

Hình ảnh hoạt động