30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Tin tức, sự kiện

Xem tất cả
LỚP ĐÀO TẠO  “TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM ” (OCOP) NĂM 2019

LỚP ĐÀO TẠO “TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM ” (OCOP) NĂM 2019

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 13-15/8/2019 Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tổ chức lớp  đào tạo“Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tham gia lớp tập huấn có khoảng gần 200 đại biểu  là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên trực tiếp triển khai đề án/kế hoạch Chương trình OCOP cấp tỉnh, huyện của 35 tỉnh thành phía Bắc, các cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu, tư vấn tại các Trường Đại học, cao đẳng, các...

Tuyển sinh, tập huấn, tài liệu học tập

Xem tất cả

Hình ảnh hoạt động