Đội ngũ cán bộ, viên chức

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

TT Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ/Chức danh  
I. Ban Giám hiệu: 02 người  
1 Nguyễn Quốc Oánh Tiến sĩ Hiệu trưởng, Giảng viên chính  
2 Ninh Đức Hùng Tiến sĩ Phó Hiệu trưởng, Chuyên viên chính  
II. Phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT: 08 người  
3 Trần Ngọc Hùng Tiến sĩ Trưởng phòng, Giảng viên chính  
4 Đỗ Thị Hồng Hoa Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên chính  
5 Nguyễn Thị Phi Nga Cử nhân Chuyên viên  
6 Nguyễn Thị Tuyến Cử nhân Chuyên viên  
7 Hoàng Vinh Hạnh Cử nhân Chuyên viên  
8 Nguyễn Thị Mai Phương Thạc sĩ Chuyên viên  
9 Nguyễn Thị Luyến Cử nhân Chuyên viên  
10 Trần Thị Ngọc Tú Thạc sĩ Chuyên viên  
III. Phòng Tài chính, Kế toán: 04 người  
11 Nguyễn Thị Thanh Hà Thạc sĩ Phó TP – Phụ trách Phòng TC-KT, Kế toán trưởng, Giảng viên  
12 Nguyễn Thị Thúy Thạc sĩ Giảng viên  
13 Nguyễn Thị Thu Trang Cử nhân Kế toán viên  
14 Nguyễn Thị Quốc Hằng Cử nhân Thủ quỹ  
IV. Phòng Quản trị: 4 người  
15 Nguyễn Thị Bích Hạnh Thạc sĩ Phó Trưởng phòng, Giảng viên  
16 Mai Thanh Xuân Thạc sĩ Giảng viên  
17 Nguyễn Thị Mỵ Cử nhân Chuyên viên  
18 Nguyễn Hồng Thao Cử nhân Cán sự  
19 Nguyễn Văn Thưởng Cao đẳng Thợ điện nước hợp đồng  
V. Phòng Tổ chức, Hành chính: 10 người  
20 Lê Đắc Hùng Thạc sĩ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng
– Giảng viên chính
 
21 Đào Thị Thu Nhàn Cử nhân Chuyên viên  
22 Hoàng Mai Liên Cử nhân Chuyên viên  
23 Vũ Thị Hương Nhân viên Kỹ thuật viên  
24 Nguyễn Xuân Thiện Nhân viên bảo vệ  
25 Mai Văn Thắng Nhân viên bảo vệ  
26 Trần Hữu Trường Trung cấp Nhân viên bảo vệ  
27 Lê Mạnh Cường Trung cấp Nhân viên bảo vệ  
28 Lê Thị Hiệp  Nhân viên phục vụ  
29 Phan Văn Mạnh Lái xe cơ quan  
VI. Khoa Quản trị kinh doanh:  07 người  
30 Hoàng Thị Thu Hiền    Tiến sĩ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa, Giảng viên chính  
31 Nguyễn Thị Bích Đào Thạc sĩ Giảng viên  
32 Đào Xuân Tiến Thạc sĩ Giảng viên  
33 Mai Thị Tam Khánh Thạc sĩ Giảng viên  
34 Nguyễn Thị Giang Thạc sĩ Giảng viên  
35 Đoàn Thị Ngọc Thạc sĩ Giảng viên  
36 Lương Thị Thái Thuận Thạc sĩ Giảng viên  
VII. Khoa Quản lý nhà nước: 6 người  
37 Nguyễn Văn Khiết Thạc sĩ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa
– Giảng viên
 
38 Ngô Trần Thị Thu Hà Thạc sĩ Giảng viên chính  
39 Khổng Thanh Ngân Thạc sĩ Giảng viên  
40 Dương Hương Quế Thạc sĩ Giảng viên  
41 Đàm Thị Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên  
42 Hoàng Nhật Anh  Chuyên viên  
VIII. Khoa Khuyến nông và PTNT: 11 người  
43 Phan Thị Thanh Hương Thạc sĩ Trưởng khoa
– Giảng viên chính
 
44 Lê Quang Tuân Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
– Giảng viên
 
45 Hồ Kim Anh Thạc sĩ Giảng viên  
46 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Giảng viên  
47 Nguyễn Thị Phương Lan Thạc sĩ Giảng viên  
48 Nguyễn Thị Yến Thạc sĩ Giảng viên  
49 Đặng Thị Hòe Thạc sĩ Giảng viên  
50 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giảng viên  
51 Nguyễn Vân Giang Thạc sĩ Giảng viên  
52 Trần Thị Thu Trang Thạc sĩ Giảng viên  
53 Nguyễn Thị Khánh Chi Thạc sĩ Chuyên viên  
IX. Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiểm lâm và Chủ rừng: 04 người  
54 Vũ Thị Bích Thuận Tiến sĩ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Giảng viên chính  
55 Tạ Thị Thắm Thạc sĩ Giảng viên  
56 Trần Thị Kim Ngân Thạc sĩ Giảng viên  
57 Tạ Thị Ngọc Hà Thạc sĩ Giảng viên  
Trung tâm Dịch vụ tư vấn và Hỗ trợ học viên: 11 người  
58 Trần Thị Luận Cử nhân Thư viện viên  
59 Đỗ Tố Uyên Thạc sĩ Kế toán viên  
60 Trịnh Thị Thu Hường Thạc sĩ Nhân viên quản lý phòng máy tính hợp đồng  
61 Đỗ Thị Băng Thuỷ Cử nhân Thư viện viên  
62 Lã Phương Chiến Nhân viên cắt tỉa cây xanh  
63 Phạm Thị Thu Hiền Trung cấp Nhân viên ký thuật  
64 Nguyễn Thị Thảo Cử nhân Nhân viên kỹ thuật  
65 Nguyễn Thị Tân Cử nhân Nhân viên phục vụ  
66 Trần Thị Ngọc  Nhân viên phục vụ  
67 Đỗ Thị Lê Vân Trung cấp Nhân viên kỹ thuật  
68 Bùi Thị Minh Hoa Nhân viên phục vụ  

Để lại bình luận