30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Đào tạo, bồi dưỡng theo chuyên môn, nghiệp vụ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

I Thi tuyển, thi nâng ngạch
II Các lĩnh vực tổng hợp
1,1 BD nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
1,2 Bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn phòng
1,3 BD nâng cao nhận thức và năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực nông nghiệp
1,4 Bồi dưỡng kiến thức PTNT cho cán bộ chính quyền cơ sở
1,5 Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngành Nông nghiệp & PTNT và các kỹ năng hành chính cơ bản.
III Lĩnh vực ngoại ngữ
1 BD Tiếng Anh IELTS cho cán bộ, công chức, viên chức diện quy hoạch
2 Bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ công chức của Bộ.
VI
ĐT, BD nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
3,1
Đào tạo về khởi sự doanh nghiệp
3,2
Đào tạo về quản trị doanh nghiệp
V
 Lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp
1 ĐT, BD kiểm soát viên tại các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu
2
ĐT, BD người đại diện phần vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước
V
Lĩnh vực quản lý chất lượng An toàn thực phẩm
1 ĐT, BD nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP thủy sản
2 ĐT, BD nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông sản nguồn gốc động vật
3 ĐT, BD nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông sản nguồn gốc thực vật
4 ĐT, BD nghiệp vụ kiểm nghiệm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.
VI Lĩnh vực thống kê ngành nông nghiệp và PTNT
1 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thống kê cấp TW
2 ĐT, BD cán bộ công chức thống kê cấp Sở, cấp Huyện
VII Lĩnh vực thanh tra chuyên ngành NN và PTNT
1 Lĩnh vực trồng trọt
2 Lĩnh vực bảo vệ thực vật
3 Lĩnh vực chăn nuôi
4 Lĩnh vực thú y
5 Lĩnh vực lâm nghiệp
6 Lĩnh vực thủy sản
7 Lĩnh vực thủy lợi
8 Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
9 Lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối
10 Lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
VIII Lĩnh vực Kiểm lâm
1 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
2 Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy chuyên môn, nghiệp vụ kiểm lâm địa bàn
3 BD nghiệp vụ XLVP trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
4 Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên kiểm lâm kiêm nhiệm
5
Bồi dưỡng và diễn tập nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng
6
Bồi dưỡng kiến thức về quản lý Lâm nghiệp
7 ĐT, BD lãnh đạo cấp phòng cho lực lượng kiểm lâm và CR
8 BD kỹ năng giảng dạy và chuyên môn nghiệp vụ chủ rừng
IX
Lĩnh vực Thú y
1 BD kiến thức, KN nâng cao năng lực điều tra ổ dịch và giám sát chủ động
2 BD kiến thức, KN thu thập thông tin dịch bệnh, tổng hợp và phân tích dữ liệu
3 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an toàn sinh học trong nuôi tôm
4 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bệnh thủy sản
5 BD kiến thức, kỹ năng kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu
6 BD kiến thức, kỹ năng kiểm dịch động vật trên cạn trong nước
7 BD kiến thức, kỹ năng kiểm soát giết mổ động vật XNK
8 BD kiến thức, kỹ năng kiểm soát giết mổ động vật trên cạn trong nước
9 BD kiến thức, kỹ năng đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm
10 BD kiến thức, kỹ năng về đặc điểm dịch tễ, bệnh lý và phương pháp chẩn đoán một số bệnh trên tôm, cá tra, ngao và thủy sản hai mảnh vỏ.
11 BD kiến thức, kỹ năng quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu, xây dựng bản đồ dịch tễ dịch bệnh thủy sản và giám sát, điều tra ổ dịch.
12 BD kiến thức, kỹ năng thu mẫu và xét nghiệm bệnh trên tôm, cá tra, ngao.
X Lĩnh vực chăn nuôi
1 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chuyên ngành giống vật nuôi
2 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về VietGAP trong chăn nuôi
3 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chuyên ngành thức ăn chăn nuôi
4 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lấy mẫu thức ăn chăn nuôi
5 Bồi dưỡng về sử dụng phần mềm trong công tác quản lý giống lợn.
XI Lĩnh vực trồng trọt
1 BD kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chuyên ngành rau, củ, quả, chè
2 BD kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước chuyên ngành phân bón
3 BD kiến thức, kỹ năng kiểm nghiệm giống cây trồng theo TCVN
4 BD kiến thức, KN về kiểm định đánh giá độ thuần của giống trên đồng ruộng
XII Lĩnh vực bảo vệ thực vật
1 BD kiến thức, kỹ năng QLNN chuyên ngành bảo vệ thực vật
2 BD kiến thức, KN lấy mẫu, phân tích, giám định sinh vật gây hại
3 Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thực hiện áp dụng IPM (SRI, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm…) trên diện rộng giảm nguy cơ do hóa chất bảo vệ thực vật).
XIII Lĩnh vực Thủy sản
1 BD kiến thức, KN kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản
2 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành kiểm ngư
3 BD nghiệp vụ về lấy mẫu vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản.
XIV Lĩnh vực lâm nghiệp
1 ĐT, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý khu bảo tồn
2 BD nghiệp vụ sản xuất giống chất lượng cao và trồng rừng thâm canh gỗ lớn
XV Lĩnh vực Tài chính
1 BD chuyên môn nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính trong các đơn vị HCSN.
2 BD chuyên môn nghiệp vụ KT, tài chính trong QLDA đầu tư
3 BD nghiệp vụ kế toán tổng hợp
4 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kế toán trưởng
5 BD kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính của chủ tài khoản
XVI Lĩnh vực Khai thác công trình thủy lợi, hồ đập 
1 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi
2 Bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý an toàn đập và hồ chứa