Bế giảng lớp “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khuyến nông 2024.03 và 2024.04

Ngày 13/5/2024 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bế giảng 02 lớp “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khuyến nông 2024.03 và 2024.04” theo hình thức học từ xa ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung.

          Tham dự khai giảng có:

TS. Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng Nhà trường;

Th.S Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Trưởng phòng Đào tạo

Th.S Lê Quang Tuân – Phó Trưởng khoa Khuyến nông và PTNT,

Giảng viên, chuyên viên Phòng Đào tạo và học viên 02 lớp học.

          Cuối khóa học có 148 học viên của 2 lớp đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ theo quy định.

Blog Attachment