HỘI NGHỊ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2021-2025

16

Trong hai ngày 23/12 – 24/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức, Viên chức, Bộ Nội vụ cùng các đồng chí đại biểu từ Bộ Nội vụ ; với khoảng 40 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; các giảng viên từ các Trường, các Viện, các Học viện được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Doanh – Ủy viên ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, trước những thách thức và cơ hội của ngành Nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt với mục tiêu: “Nông nghiệp sinh thái; Nông thôn hiện đại; Nông dân thông minh”, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT cần được quan tâm và có những kế hoạch cụ thể góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và  nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ, của Ngành trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đánh giá giai đoạn 2016-2020, để tiếp tục thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13 tháng 4 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Quyết định số 1563/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Vì vậy, đồng chí mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, làm rõ các điểm cần chú ý, đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện thành công Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2021-2025, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ, của Ngành trong giai đoạn mới.

Đ/c Lê Quốc Doanh – Ủy viên ban cán sự, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều nhất trí việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2021-2025 là vô cùng cần thiết. Nhiều đại biểu tham dự Hội nghị đã có những ý kiến, góp ý, đưa ra các giải pháp thiết thực để ban Tổ chức và Nhóm soạn thảo chỉnh sửa hoàn thiện hướng đến mục tiêu xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025 thực hiện có hiệu quả.

Một số hình ảnh khác của hội nghị :

Người viết:Phòng Đào tạo, KH và HQT – Trường Cán bộ QLNN và PTNT I.

Blog Attachment