Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành NN-PTNT các tỉnh, thành phía Bắc đến năm 2025

Bìa tài liệu Hội nghị 10-12

Ngày 11-12, tại TP Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị tập huấn quản lý nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành NN-PTNT các tỉnh, thành phía Bắc đến năm 2025. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị. Về tham dự Hội nghị có hơn 80 đại biểu tham đến từ các Vụ,Tổng cục, Cục, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và giám đốc các sở NN&PTNT khu vực phía Bắc; cùng gần 1000 đại biểu tham dự trực tuyến với 197 điểm cầu tại các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã đưa ra Tầm nhìn, chiến lược, chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ và nguồn lục phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT theo hướng “Hợp tác – Liên kết – Thị trường” từ đó đánh giá được nhưng cơ hội thúc đẩy tăng trưởng xanh thích ứng với bối cảnh, thời kỳ mới.

Ông Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến và đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn để nhữngđịnh hướng phát triển bền vững ngành NN-PTNT thực sự đạt được hiệu quả.

Ông Mai Văn Minh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình

Ông Hà Sỹ Huân – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kan

Ông Lý Việt Hưng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn

Ông Trần Thanh Mộng  – Giám đốc phát triển dự án nông nghiệp

Bên cạnh đó, chia sẻ về Kinh nghiệm phát triển nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, Ông Đinh Cao Khuê, Phó chủ tịch Hiệp hội rau quả VN; Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc công ty CPTPXK Đồng Giao nhận định “Công nghệ chế biến rau quả của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới còn hạn chế”.

Ông Đinh Cao Khuê, Phó chủ tịch Hiệp hội rau quả VN; Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc công ty CPTPXK Đồng Giao

Trong buổi chiều cùng ngày, ông Trần Thanh Nam, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT đã chỉ ra một số Một số nội dung về phát triển nông thôn bền vững, nhấn mạnh  mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập hóa tập trung, ứng dụng công nghệ mới với năng suất chất lượng cao, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, từ đó hướng dến xây dựng nền Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Ông Trần Thanh Nam, Ủy viên Ban cán sự, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT

Ông Lê Đức Thịnh – Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tham luận

Đánh giá tổng kết, Hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước nhận thức rõ định hướng phát triển bền vững ngành NN-PTNT các tỉnh, thành phía Bắc đến năm 2025. Từ đó các lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thể chủ động đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh Ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế nông thôn và kinh tế nông nghiệp , Liên kết tiêu thụ sản phẩm địa phương với các nhà bán lẻ,… để phát triển ngành Nông nghiệp – PTNT theo hướng bền vững.

Video tham khảo: Xem tại đây

Tài liệu hội nghị: Tải Tại đây

Người viết: Phòng Đào tạo, KH và HQT – Trường Cán bộ QLNN và PTNT I.

Blog Attachment