Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai kết luận Quy định của Trung ương về công tác xây dựng Chỉnh đốn Đảng

z3006468539098_6569730b824d746b30d654426eac9bf3

Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Đảng Bộ Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I đã triển khai cho toàn bộ Đảng viên tham dự học tập hội nghị trực tuyến . Tham dự có Đồng chí Nguyễn Quốc Oánh – Bí thư Đảng Ủy hiệu trưởng nhà trường,Đảng Ủy trường, Bí thư các chi bộ và toàn thể Đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương điều hành tham luận.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận thức rõ, Hội nghị hôm nay rất quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các văn bản mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là các văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, căn cứ vào kế hoạch của Bộ Chính trị và một số kinh nghiệm bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Kết luận, Quy định đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; biên soạn tài liệu ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm để phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên; bằng các hình thức phù hợp với thực tế, phối hợp với cấp ủy các cấp phổ biến tinh thần cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW đến các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, cùng với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt 5 nội dung chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

Tin bài: Đ/C Nguyễn Thị Giang – Bí thư chi đoàn

Blog Attachment