HỘI THẢO THAM VẤN DỰ THẢO QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ NN&PTNT

11

Ngày 23/12/2021, Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tham dự hội nghị có hơn 30 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; các giảng viên từ các Trường, các Viện, các Học viện được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ân – Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ cho biết, trước yêu cầu nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng với việc nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Chính phủ hiện đã thay đổi, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I đã xây dựng dự thảo quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, đồng chí mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung nghiên cứu, làm rõ các điểm cần chú ý trong Dự thảo để Bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế với chất lượng cao nhất, tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ân – Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều nhất trí việc xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết. Nhiều đại biểu tham dự Hội nghị đã có những ý kiến, góp ý thiết thực để ban Tổ chức và Nhóm soạn thảo chỉnh sửa hoàn thiện hướng đến mục tiêu Quy chế được ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và PTNT I

Người viết: Phòng Đào tạo, KH và HQT – Trường Cán bộ QLNN và PTNT I.

Blog Attachment