HỢP TÁC ĐỨC-ANH HỖ TRỢ VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ QUAN XÁC MINH VỀ KIỂM SOÁT NHẬP KHẨU GỖ VÀ CHUỖI CUNG ỨNG GỖ

GIZ
https://www.facebook.com/GIZinVIETNAM/posts/7033907420013354
Blog Attachment