Nâng cao năng lực tổ chức Đảng, đảng viên, hoàn thành mục tiêu đề ra

z4799997608567_fd61ba3fa599f6ac4c583ad62cf546f3

rong các tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tiếp tục tham gia với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Trao giải cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong 9 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Ảnh: Trung Quân.
Trong 9 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Ảnh: Trung Quân.

Chiều 19/10, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023”.

Trong 9 đầu năm 2023, toàn ngành nông nghiệp đã chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch phát triển ngành và đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm khá cao, đạt 3,43%. Trong đó, nông nghiệp tăng 3,42%, lâm nghiệp 3,13%, thủy sản tăng 3,56%.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2022. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, chủ động tham gia với Ban cán sự đảng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn; tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm; tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng chi bộ.

Ngoài ra, xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo; nội dung, hình thức quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả…

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các tác giả và nhóm tác giả đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT. Ảnh: Trung Quân.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các tác giả và nhóm tác giả đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT. Ảnh: Trung Quân.

Trên cơ sở đó, trong các tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ NN-PTNT sẽ tiếp tục chủ động tham gia với Ban cán sự đảng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3-3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 53-54 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng ổn định hơn 42%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 78%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn 57%.

Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tiếp tục đôn đốc các tổ chức Đảng triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện chuyển 8 chi, đảng bộ khối doanh nghiệp với 289 đảng viên về trực thuộc các cấp ủy địa phương theo Quy định 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư. Hoàn thiện kiện toàn các tổ chức Đảng, cấp ủy tại các đơn vị theo nghị định mới của Chính phủ.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đôn đốc các tổ chức Đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và thực hiện mô hình dân vận khéo.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tặng giấy khen cho 10 tổ chức Đảng triển khai thực hiện tốt cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT. Ảnh: Trung Quân.
Đảng ủy Bộ NN-PTNT tặng giấy khen cho 10 tổ chức Đảng triển khai thực hiện tốt cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT. Ảnh: Trung Quân.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, trong 9 tháng đầu năm ngành nông nghiệp có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Để có được kết quả này có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đặc biệt là đảng viên có vai trò lãnh đạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Những hoạt động hiệu quả được duy trì và có nhiều sáng tạo, đổi mới.

Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm tình hình thị trường, thời tiết vẫn có những biến động khó lường. Do đó, để hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra, các đảng bộ, chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đơn vị mình thực hiện tốt công tác chuyên môn, trong đó những vấn đề lớn, quan trọng phải đưa vào Nghị quyết.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ, quá trình thực hiện lưu ý đến những nghị quyết của Đảng ủy Bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao công tác chính trị tư tưởng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, tăng số lượng cán bộ nữ lãnh đạo…

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 3 đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo của Đảng. Ảnh: Trung Quân.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 3 đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo của Đảng. Ảnh: Trung Quân.

Thứ trưởng cũng lưu ý, các cục có chức năng cấp phép thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ và Bộ trưởng về việc khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy định nội bộ, pháp luật liên quan tới lĩnh vực mình quản lý. Đây là vấn đề lớn, không được chủ quan, lơ là.

Song song đó, tập trung thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Đảng ủy Bộ NN-PTNT trao giấy khen cho 30 tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi đoạt giải C và giải khuyến khích cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT.
Đảng ủy Bộ NN-PTNT trao giấy khen cho 30 tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi đoạt giải C và giải khuyến khích cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã công bố Quyết định tặng giấy khen cho 30 tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi đoạt Giải C, Khuyến khích và 10 tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT. Đồng thời, tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 10 tác giả và nhóm tác giả đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho 3 đồng chí có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo của Đảng.

Trung Quân

Nguồn tin: https://nongnghiep.vn/