Trường Cán bộ quản lý NN & PTNT I “Biến khó khăn thành động lực phát triển”

z3017070061742_797fc0a8f3ac95bc67dddde94954fe65

Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, điều đó đã được Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nêu lên về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, cũng khẳng định quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do đó, ĐTBD cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của Đảng ta, cần được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học và hiệu quả.

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý Nhà nước, thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, là cơ sở ĐTBD chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nguồn nhân lực cho ngành Nông nghiệp và PTNT; là trung tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách, tư vấn đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp, khoa học và công nghệ quản lý nông nghiệp và PTNT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của ngành trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hàng năm Nhà trường luôn tổ chức các khóa ĐTBD chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nguồn nhân lực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và của các địa phương.

            Năm 2021 là năm đại dịch covid-19 diễn biến hết sức phức tạp,  vì vậy nhà trường gặp không ít những khó khăn trong triển khai các hoạt động. Tuy nhiên, Nhà trường đã linh hoạt và nhanh chóng thích nghi với bối cảnh đó.

Về xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng:

Trong năm Nhà trường được Bộ Nông nghiệp và PTNT, giao cho xây dựng một số các chương trình bồi dưỡng, cụ thể năm 2021 đã hoàn thành các chương trình sau: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm về bảo vệ chính trị nội bộ trong nông nghiệp; Rà soát xong 18 Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức lĩnh vực nông nghiệp cần điều chỉnh, bổ sung (kiểm lâm, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, kiểm soát đê điều, kiểm ngư, thuyền viên kiểm ngư); Tài liệu Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh khuyến nông viên hạng II, hạng III; Thí điểm biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về thực hiện công tác ĐTBD

Năm 2021 Nhà trường đã ĐTBD được 68 lớp với 2.892 học viên, trong đó: Kế hoạch Bộ giao về ĐTBD công chức, viên chức của Bộ: 35 lớp với 1.430 học viên (sử dụng ngân sách Bộ giao);  Một số lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức ngành Nông nghiệp (đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách Bộ giao) do Trường chủ động thực hiện là 33 lớp với 1.462 học viên.

Đặc biệt, Nhà trường đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thí điểm triển khai hình thức đào tạo từ xa từ năm 2017 trước khi có đại dịch covid-19. Nhà trường coi đây là khâu đa dạng hóa các hình thức đào tạo, để nâng cao chất lượng ĐTBD. Riêng 2021 Nhà trường đã thực hiện được 40 lớp, số học viên là 1.865; Số lượng các chương trình ĐTBD áp dụng hình thức bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin là 20 chương trình bao gồm: (Về Lý luận chính trị 01; Về lĩnh vực Quản lý nhà nước 11; Về lĩnh vực Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng viên chức 05; Về lĩnh vực chuyên môn, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 02; Về lĩnh vực lãnh đạo quản lý 01). Nhà trường đã từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác ĐTBD Nhà trường (Trang bị thêm 2 màn hình Led, nâng cấp hệ thống mạng, phần mềm học trực tuyến….)Đội ngũ giảng viên nhà trường từng bước bắt kịp yêu cầu, khẳng định được chất lượng ĐTBD của nhà trường. Trong cuộc thi cấp quốc gia nhà trường đã có giảng viên đạt giáo viên dạy giỏi.

TS. Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng nhà trường nhận cờ của Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc

Đây là năm đầu tiên Bộ giao nhà trường thực hiện tổ chức Hội nghị rất lớn có sự tham gia của tất cả các lãnh đạo Sở NN & PTNT các tỉnh phía Bắc (Hội nghị, tập huấn quản lý nhà nước gắn với định hướng phát triển bền vững ngành nông nghiệp và PTNT đến năm 2025 cho khu vực phía Bắc); Hội nghị triển khai kế hoạch ĐTBD công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Khảo sát, đánh giá và xây dựng dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Các hoạt động trên đã được triển khai thực hiện xong, đáp ứng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Bộ.

Hội nghị tập huấn QLNN gắn với định hướng phát triển ngành NN & PTNT đến năm 2025 cho KV phía Bắc

            Ngoài những nhiệm vụ chính được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao, trong những năm gần đây Nhà trường đã thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Nội vụ đặt hàng  Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nêu trên, nên năm 2020 Nhà trường đã được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 2020”.

            Để đạt được kết quả nêu trên, đó là được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, sự nhiệt tình, năng động trong quá trình triển khai kế hoạch của các phòng, khoa, trung tâm đặc biệt là phòng chức năng đã lập kế hoạch và triển khai kế hoạch tới từng cá nhân, đơn vị một cách kịp thời, sáng tạo, thích ứng linh hoạt trong quá trình thực hiện, đã biến những khó khăn thành động lực để phát triển và hoàn thành vượt kế hoạch cấp trên giao. Một tập thể đoàn kết, phát huy nội lực, biến khó khăn thách thức để thành động lực phát triển, quyết tâm xây dựng nhà trường ngày một khang trang sạch đẹp, đời sống cán bộ viên chức và người lao động ngày một nâng lên, vị thế của Nhà trường ngày càng được nâng cao, có uy tín với cấp trên và với xã hội trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho ngành nông nghiệp và PTNT. Hy vọng năm 2021 là năm bản lề tạo động lực cho những năm tiếp theo phát huy và phát triển hơn nữa.

                                                                                                             TS. Ninh Đức Hùng

Blog Attachment