30 thang 4
15 copy
slide 1
slide2

THÔNG TIN TUYỂN SINH

HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Chuyên gia thỉnh giảng

Liên kết Website

Bản đồ vị trí

CƠ SỞ 1. TRỤ SỞ CHÍNH

Đường Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT/Fax: 0438 615 283 (TCHC) –  0438 611 803 (Đào tạo)

Email: imardvn@gmail.com  – imard.info@gmail.com

Web: http://www.imard.edu.vn/

CƠ SỞ 2: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIỂM LÂM VÀ CHỦ RỪNG

Đường Xuân Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội

ĐT/Fax: 04 3883 2991

Email: daotaokiemlam@gmail.com