Bản đồ vị trí

Bản đồ vị trí

CƠ SỞ 1. TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Đường Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT/Fax: 0438 615 283 (TCHC) –  0438 611 803 (Đào tạo)

Email: imardvn@gmail.com  – imard.info@gmail.com

Web: http://www.imard.edu.vn/

CƠ SỞ 2: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIỂM LÂM VÀ CHỦ RỪNG

Địa chỉ: Đường Xuân Canh, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội

ĐT/Fax: 04 3883 2991

Email: daotaokiemlam@gmail.com

Để lại bình luận