Bản tin bế giảng Lớp: “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều”

oánh

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2022 của Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I; Thực hiện Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ về quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT.

Vào sáng ngày 12/01/2022, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều” tại cơ sở 1 của Nhà trường. Thời gian học 240 tiết (từ ngày 12/01/2022 đến ngày 22/3/2022) theo hình thức học từ xa ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp trực tiếp.

Vào sáng ngày 23/3/2022, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I tổ chức Lễ bế giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên đê điều” tại cơ sở 1 của Nhà trường theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Về dự Lễ bế giảng lớp học có TS. Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng Nhà trường cùng đại diện trưởng các phòng, khoa chuyên môn.

Cùng về dự Lễ bế giảng trực tiếp có 23 học viên và 30 học viên dự trực tuyến, là lực lượng Kiểm soát viên đê điều của 08 tỉnh, thành: Chi cục Phòng chống thiên tai Hà Nội; Chi cục Thủy lợi và PCTT Hải Phòng; Chi cục Thủy lợi Hải Dương; Chi cục Thủy lợi Thái Bình; Chi cục Thủy lợi Ninh Bình; Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa; Chi cục Thủy lợi Nghệ An; Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh.

Lớp học đã thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã được Bộ phê duyệt tại các Quyết định số 2809/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 5496/QĐ-BNN, ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, với tổng thời gian học là 240 tiết học, tương ứng với 06 tuần học tập. Kết quả học tập của học viên là rất cao với 100% xếp loại khá, giỏi và được cấp chứng chỉ.

A group of people in a room

Description automatically generated with medium confidence

Lễ chào cờ (Ảnh Nguyễn Thị Giang)

GVCN: GV.ThS. Lê Quang Tuân báo cáo tổng kết lớp học

A group of people sitting at a conference table

Description automatically generated with low confidence
GVCN.ThS. Lê Quang Tuân báo cáo tình hình lớp học
A group of people sitting in a conference room

Description automatically generated with low confidence

GVC.ThS. Đỗ Thị Hồng Hoa, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Khoa học và HTQT công bố quyết định cấp Chứng chỉ (Ảnh: Nguyễn Thị Giang)

A group of people sitting in a conference room

Description automatically generated with medium confidence
A group of people sitting in a conference room

Description automatically generated with low confidence

Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Quốc Oánh phát chứng chỉ cho học viên

A group of people sitting at a conference table

Description automatically generated with low confidence

TS. Nguyễn Quốc Oánh – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế giảng lớp học (Ảnh: Nguyễn Thị Tuyến)

Phát biểu tại Lễ bế giảng lớp học, TS. Nguyễn Quốc Oánh, Hiệu trưởng đã chúc mừng tất cả 53 đồng chí học viên đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ. Đề nghị các học viên tiếp tục duy trì tinh thần học tập và vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị.

Người viết: Ths. Lê Quang Tuân ( Phó trưởng khoa Khuyến nông & PTNT

                                             

Blog Attachment