HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM HỌC, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM HỌC 2020 – 2021

Event Description

  1. Thời gian: 8h30, thứ 6 ngày 23/4/2021
  2. Địa điểm

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I

Địa chỉ: Đường Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT/Fax: 024.3861.5283; Email: tcbql1@mard.gov.vn ; web: http://imard.edu.vn

  1. Thành phần tham dự hội nghị
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; lãnh đạo phòng Thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
  • Các trường thành viên: Đại diện lãnh đạo đơn vị và cán bộ thường trực công tác thi đua, khen thưởng.

Built Process