Hội nghị tập huấn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp

Event Description

Ngày 18/8/2023 Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo viên: Kiều Tuấn Anh – Cán bộ phòng tuyên truyền, Cục thuế thành phố Hà Nội.

Built Process