Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm học 2020-2021

Imard.edu.vn – Ngày 23/4/2021,  tại Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I – đơn vị trưởng Khối thi đua các Trường đại học, cao đẳng và cán bộ quản lý – đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm học 2020 – 2021 của Khối thi đua năm học 2020-2021.

Tham dự Hội nghị bao gồm: Lãnh đạo Phòng Thi đua, Khen thưởng – Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo và chuyên viên của 12 trường là thành viên của Khối.

Hội nghị đã tập trung tham luận vào các vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tăng thu nhập trong đơn vị sự nghiệp,…

          Hội nghị đã thống nhất một số nội dung góp phần giúp các Trường trong khối phát triển nguồn nhân lực, tăng cường chia sẻ, học hỏi lẫn nhau. Thông qua tham luận các trường đề xuất ý tưởng cho các hoạt động phù hợp để Khối thi đua có những hoạt động chung được tổ chức hàng năm. Thống nhất triển khai công tác kiểm tra trong tháng 5 theo Quy chế hoạt động của Khối, đặc biệt là các Trường đăng kí nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các trường triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm học 2020 – 2021 và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm học 2020 – 2021, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II. Một số hình ảnh của Hội nghị:

Để lại bình luận