Hội nghị toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư (2019 – 2020); Tổng kết 05 năm Tổ chức, hoạt động của Cụm Thi đua (2015 – 2020); Tổng kết công tác trường chính trị năm 2020

z2246056441804_14041e9a581e0bfc2f902615a461ba73

Ngày 23/12/2020 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị toàn quốc Sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư (2019 – 2020); Tổng kết 05 năm Tổ chức, hoạt động của Cụm Thi đua (2015 – 2020); Tổng kết công tác trường chính trị năm 2020.

            Về dự Hội nghị gồm các đại biểu là đại diện lãnh đạo của các trường chính trị thuộc Bộ, ngành và các tỉnh. PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt Sơ kết 02 năm thực hiện Quy định số 09-Qđi/TW của Ban Bí thư (2019 – 2020); Tổng kết 05 năm Tổ chức, hoạt động của cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh (2015 – 2020); Tổng kết công tác trường chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm năm 2021. Tại Hội nghị cũng đã có 05 tham luận của đại diện các trường chính trị tại Nghệ An, Hà Giang, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế và Đak Lak.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chỉ đạo sang năm 2021, các trường chính trị tập trung vào các nhiệm vụ chính như: tuyên truyền các nội dung, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp; đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường học tập thực tế; tiêu chuẩn hóa nội dung, chương trình, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất; tăng cường nghiên cứu khoa học; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, giữa học viện với các trường.

            Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua thuộc các trường chính trị cũng được trao tặng giấy khen của Giám đốc học viện trao tặng

Blog Attachment

Để lại bình luận